Tài Liệu – Hướng Dẫn

[Tài Liệu Nội Bộ] Giới thiệu Phòng Marketing – Thiết Kế

2018-03-05T15:16:04+00:00

Lời Mở Đầu Chào mọi người, đây là tài liệu nội bộ được soạn bởi phòng Marketing - Thiết Kế nhằm hỗ trợ các bạn thuộc công ty TNHH dược phẩm quốc tế AMM - Germany trong quá trình làm việc. Phiên bản hiện tại dành cho năm 2018. Mục tiêu của tài [...]

[Tài Liệu Nội Bộ] Giới thiệu Phòng Marketing – Thiết Kế 2018-03-05T15:16:04+00:00